The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Sunday 4 September 2022

Կարող եք ունենալ 2023 թվականի հայերեն լեզվով օրացույցներ


2023 թվականի համար սահմանափակ քանակով պատրաստվել են օրացույցներ: Ընդամենը € 20,  և դուք կստանաք օրացույց որտեղ այս անգամ ներառված են ավելի շատ տոն և հիշատակի օրերը, նաև տոնացույցերը։ Եկամուտի մի մասը հանգանակվելու է «Im Yerkir» հիմնադրամինին Հայաստանի և Արցախի բարեկեցության համար։

Ավելի մանրամասն կարդացեք https://www.imyerkir.com կայքում, կամ դիմեք՝  Արեն Նագուլյանինանձնական նամակով:


No comments:

Post a Comment