The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Saturday 6 April 2019

Մեծ Եղեռնի զոհերի ոգեկոչման միջոցառումներ Նիդերլանդներում
English Հայերեն. NL
Մեծ Եղեռնի զոհերի ոգեկոչման միջոցառումներ
2019 թ. ապրիլ ամսվա ծրագիրը
Միջոցառումները կազմակերպել են Համագործակցող Հոլանդահայ Կազմակերպությունները
1. Ցույց Հաագայի «Plein» հրապարակում
• Նիդերլանդների կառավարության կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար
• Հանրագրի ներկայացում Հոլանդիայի կառավարությանը
Թվականը` Երեքշաբթի 23 ապրիլի 2019, ժամը` 12-ին
Վայրը` «Het Plein» հրապարակ
Հասցեն` Het Plein – 2511 CR Հաագա, Նիդերլանդներ
Ավտոբուսների երթուղիների մասին լրացուցիչ տեղեկությունները կհրատարակվեն շուտով։
2. Ոգեկոչում Մեծ Եղեռնի հուշարձանի մոտ Ասենում
Թվականը` Երեքշաբթի 24 ապրիլի 2019, ժամը 12:30-ին
Վայրը` Ասենի «Դե Բոսկամպ» գերեզմանատուն
Հասցեն` Boskamp 5 – 9405 NN Assen, Նիդերլանդներ
Ծրագիրը` Ծաղկեպսակների տեղադրում Մեծ Եղեռնի հուշարձանին, ոգեկոչման արարողություն, հանդիպում գերեզմանատան սրահում` ճառեր, գեղարվեստան ելույթներ։
Հաագայից Ասեն ավտոբուսով ճամփորդելու համար խնդրում ենք կապվել Աբովյան միության հետ` info@abovian.nl
Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl
Herdenking van de Armeense genocide
Programma van april 2019
Georganiseerd door de Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO)
1. Demonstratie op het Plein in Den Haag
• Voor erkenning Armeense genocide door de Nederlandse regering
• Aanbieding petitie aan de Nederlandse regering
Datum: Dinsdag 23 april 2019 om 12.00 uur
Plaats: Plein
Adres: Plein, 2511 CR Den Haag
Voor vervoer met bussen: Nadere informatie volgt.
2. Herdenking bij het genocide monument in Assen
Datum: Dinsdag 24 april 2019 om 12.30 uur
Plaats: Begraafplaats de Boskamp in Assen
Adres: Boskamp 5 – 9405 NN Assen
Programma: Kranslegging bij het Armeense genocidemonument, herdenkingsplechtigheid, bijeenkomst in de aula van begraafplaats de Boskamp met toespraken, artistieke uitvoeringen.
Voor vervoer met bus van Den Haag naar Assen neem contact op met de Vereniging Abovian: info@abovian.nl
Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON)
Website: www.faon.nl
Email: info@faon.nl
Commemoration of Armenian Genocide
Programme of April 2019
Organised by Joint Armenian Organisations
1. Demonstration at Plein Square in The Hague
• For recognition of Armenian Genocide by Dutch government
• Submission of a petition to Dutch Government
Date: Tuesday 23 April 2019 at 12 noon
Place: Het Plein Square
Address: Het Plein – 25 11 CR The Hague, The Netherlands
Further information for transportation by bus will be provided in due course.
2. Commemoration at the Armenian Genocide Memorial in Assen
Date: Tuesday 24 April 2019 at 12:30 p.m.
Place: Cemetery “De Boskamp” in Assen
Address: Boskamp 5 – 9405 NN Assen, The Netherlands
Programme: Laying of wreaths at the Armenian Genocide monument, Commemorative Ceremony, meeting in the auditorium of the Boskamp cemetery with speeches and artistic performances.
For bus transport from The Hague to Assen please contact Abovian Centre: info@abovian.nl
Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիա (FAON)
Կայքէջ` www.faon.nl
Էլ. փոստ` info@faon.nl


No comments:

Post a Comment