The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Tuesday 2 March 2021

Էթնան արթնացել է

 Ինչպես հայտնում է մեր թղթակիցը՝  այսօր մարտի երկուսին (2021) էթնայի հրաբուխը դեռ չի մարել, ոչ ուժգին թափով դեռ ժայթքումները շարունակվում են:No comments:

Post a Comment