The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Monday 29 April 2024

Ամստերդամի հայկական գրադարանը համալրվել է ևս մեկ արժեքավոր գրքով. «Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց»

 

Ամստերդամի հայկական գրադարանը համալրվել է ևս մեկ արժեքավոր  գրքով։  Դա1668-1669 թ․ Ամստերդամում տպագրված «Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց» աշխատությունն է, այդ մասին տեղեկանում  ենք գրադարանի կայքից ։ Ոսկան Երևանցին, Աստվածաշնչի տպագրումն ավարտելուց հետո ձեռնամուխ է լինում այս գրքույկի տպագրությանը, որը պարունակում է Մովսես Խորենացու աշխարհագրությունը, և «Աղվեսագիրք» անվան տակ հայտնի դարձած առակների հավաքածուն։

Կազմը կաշվից է, և պատրաստվել է նույնպես Ամստերդամում, տասնյոթերորդ դարի վաթսունական թվականներին։ Կազմի երեսի կաշվի մեջ դրոշմված է Քրիստոսի խաչելության տեսարան, և կազմի հակառակ երեսին՝ Լուսնամահիկի վրա կանգնած Սուրբ Աստվածածին։ Պակասում է տիտղոսաթերթը։

Armenian Library Amsterdam
No comments:

Post a Comment