The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Monday 9 November 2020

SAO-ն հորդորում են Նիդերլանդներին դիրքորոշում հանդես բերել

 Հոլանդական համագործակցող կազմակերպությունները մամլո հաղորդագրություն են տարածել, որով հորդորում են Նիդերլանդներին դիրքորոշում հանդես բերել *Լեռնային Ղարբաղում տեղի ունեցած ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ:*Թուրքական «Գորշ գայլերը» սպառնում են հայերին:
*Հոլանդիայի խորհրդարանի մոտ արդեն վեցերորդ շաբաթն է, ինչ շարունակվում է լուռ իրազեկման («Stille Wacht») բողոքի ցույցը:
Persbericht
Armeense gemeenschap vraagt dringend stellingname Nederland tegen oorlogsmisdaden en genocidedreiging in Nagorno Karabach
Nieuw: Armeniërs in Nederland bedreigd door Grijze Wolven
“Stille Wacht” in Den Haag gaat zesde week in
Den Haag, 9 november 2020 – Na 6 weken oorlog in Nagorno Karabach (Artsach) loopt het aantal doden in de duizenden, met een veelvoud aan gewonden, en hebben continue beschietingen en cluster-bombardementen grote delen van steden, dorpen en infrastructuur van Nagorno Karabach vernietigd. De bevolking van Nagorno Karabach is al grotendeels gevlucht. In de diaspora is de spanning ook gestegen, en neemt de agressie van Turkse en Azerbeidzjaanse nationalisten (Grijze Wolven) tegen Armeniërs, ook in Nederland, hand over hand toe.
Azerbeidzjan blijft, geruggesteund door Turkije overtuigd, dat men met al deze oorlogsmisdaden, gebruik van verboden wapens en witte fosfor, op deze weg door te gaan “tot het einde”, ondanks rapporten van HRW, Amnesty International over talloze oorlogsmisdaden tegen de Armeniërs gepleegd. Na 6 weken intensieve strijd zijn Azerbeidzjan en Turkije ondanks de inzet van miljarden aan wapens en van duizenden huurlingen uit Syrië er nog niet in geslaagd substantiële vooruitgang te maken, behalve vernietigingen op grote schaal, dit alles uiteraard ten koste van grote verliezen van mensenlevens aan beide kanten.
ntussen is door dit alles de wereld nu wel duidelijk dat het om een lang-geplande aanval van Azerbeidzjan en Turkije met inzet van daarvoor speciaal aangevoerde Syrische huurlingen gaat. Hoewel dit uit eerdere aankondigingen van president Aliyev en oorlogstaal van de president voor velen vanaf het begin al duidelijk was, lieten vele media en de politiek, m.n. Minister Blok, zich lange tijd door de misinformatie uit Turkije en Azerbeidzjan misleiden over de vraag van welke kant de agressie kwam, waarmee kostbare tijd om in te grijpen verloren ging. Voor het vaststellen van de betrokkenheid van Turkije, en het door Turkije aanvoeren van Syrische huurlingen had de Minister zelfs een maand nodig. Nog steeds is er geen staakt-het-vuren. Genocide Watch heeft een alert uitgedaan voor genocide dreiging. Het lijkt of de wereld door de verkiezingen in Amerika en de bestrijding van COVID-19 blind is voor dit humanitaire drama.
De Armeense organisaties, betrekken daarom deze week opnieuw een Stille Wacht op het Plein voor de Tweede Kamer, en roepen Kamer en Regering op om alsnog duidelijk stelling én maatregelen te nemen. In de Stille Wacht van 10 personen wordt met borden en flyers aandacht van politiek en publiek gevraagd voor de oorlog in de Kaukasus. De demonstratie kan op veel sympathie rekenen, regelmatig vinden ook gesprekken met Kamerleden en bewindspersonen plaats. Helaas vinden er geleidelijk ook steeds meer bedreigingen en intimidaties, incl. spugen, plaats, van naar wordt aangenomen Nederlanders met een Turkse of Azerbeidzjaanse afkomst. Daartegen is afgelopen week voor het eerst aangifte gedaan.
Brief aan Tweede Kamer ten behoeve van begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
De Armeense organisaties hebben zich met een brief tot de Tweede Kamer gewend, waar deze week de begroting Buitenlandse Zaken wordt behandeld. Ze stellen voor o.a. om maatregelen te nemen tegen de uitgesproken onwil van Turkije en Azerbeidzjan tot een staakt-het-vuren, om sancties uit te spreken op beide landen en ook op de leiders persoonlijk en hun omgeving. Ook wordt aangedrongen op een wapenembargo voor wapens aan de partijen in het conflict, waarvan Turkije nu (ook officieel conform brief Minister Blok) ook deel uitmaakt alsmede op een no-fly zone om tot indamming van het oorlogsgeweld te komen.
Turkije speelt de bepalende rol in deze oorlog, ook bij de retoriek van haat tegen Armeniërs; in krachtige taal blijft Turkije de Armeense genocide van 1915 ontkennen, en in principe onbestaanbare uitspraken bijv. deze zomer van Erdogan, om “het werk van de grootvaders” in de Kaukasus af te zullen maken, werden door de internationale wereld niet opgepakt. Met het feit dat Turkije als NAVO-lid zich in een oorlog begeeft met gebruikmaking van alle militaire middelen uit het NAVO, daagt het opnieuw de NAVO en de NAVO-landen en Europa uit, maar actie ontbreekt vooralsnog. De Armeense organisaties roepen de Kamer op, om de regering alsnog tot een volledige erkenning van de Armeense genocide van 1915 te brengen, zeker nu zo duidelijk dat Turkije het ontbreken daarvan als aanmoediging vertaalt om op deze wijze door te gaan.
Als laatste redmiddel voor Nagorno Karabach, blijft – gelet ook op de Nederlandse ‘Responsibilty to Protect’, en ook gezien de parallellen met Kosovo en de rol van de Nederlandse regering bij het onafhankelijkheidsstreven van Kosovo – slechts een oplossing op basis van het principe van “remedial secession” over. De tijd om dit laatste redmiddel in te zetten is aangebroken gelet op de door Genocide Watch bevestigde dreiging van genocide en etnische zuivering. De erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de Armeniërs in Nagorno Karabach is, net zoals dat in Kosovo het geval was, op dit moment de enige manier waarop Azerbeidzjan en Turkije te kennen wordt gegeven dat hun plan om het gebied militair in te lijven niet zal worden geaccepteerd door de internationale gemeenschap. De Armeense organisaties dringen erop aan dit laatste redmiddel te benutten, ten eerste als Nederland, maar ook dit te bepleiten in internationale verbanden zoals de EU.
Toenemende bedreigingen van nationalistische Turken en Azerbeidzjanen
In heel Europa zijn de spanningen opgelopen tussen Turken en Azeri’s enerzijds en Armeniërs anderzijds. Het verbieden van Grijze Wolven organisaties in Frankrijk was een gevolg van gewelddadigheden op een Armeens monument en zelfs een klopjacht op Armeniërs in de straten van Lyon en Dijon. Ook in Nederland komen ernstige vormen van intimidatie resp. bedreiging voor, zowel bij de Stille Wacht op het Plein, als op internet, waarbij Grijze Wolven, bekend om hun extreme anti-Armeense sentimenten en hun gewelddadigheid, dit weekend in Almelo haat zaaiende flyers, waarin de Armeense genocide als leugen wordt afgedaan, huis aan huis verspreidden in gebieden waar Nederlanders met een Armeense afkomst wonen. Hiermee wordt met opzet spanning verder aangekweekt tussen de in groten getale in Almelo wonende Nederlanders van Turkse en die van Armeense afkomst. De situatie tussen beide gemeenschappen is al meer gespannen dan normaal door de oorlog in Nagorno Karabach. Men wil kennelijk meer olie op het vuur gooien.
Door de toename van bedreiging in Nederland zal deze week aangifte worden gedaan.
Stille Wacht demonstratie in Den Haag
Adres: Plein, voor de ingang van de Tweede Kamer
Dinsdag, woensdag, donderdag
Bronnen o.a.
No comments:

Post a Comment