The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Monday 28 December 2020

Նշվեց Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի տոնը

  Նշվեց Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի տոնը«Ով Տեր պարգևիր մեզ նոր Ամատունիներ, որ վերաշինեն քարկոծված նահտակի այս ավերված վանքը, ում դարերով բախտակից է հալածված հայ ժողովուրդը»:

Այս տողերն է արտաբերել Մկրտիչ Աղավնունի վարդապետը տեսնելով խոնարհված Սբ. Սիոն վանքը Պաղեստինում, որն ավանդության համաձայն կառուցված էր Ամատունիների տոհմի հովհանավոր սուրբ՝ Ստեփանոս Նախավկայի մասուքների վրա՝ իշխան Շապուհ Ամատունու(է դար) կողմից:

Artur Aramian

-----------------

Հիշեցնենք, որ Իշխանական Ամատունի տոհմի  մասին «Նիդերլանդական օրագիրն» իր շարունակական նախագիծն ունի

No comments:

Post a Comment