The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Saturday 11 June 2022

Համագործակցություն քաղաքապետարանի հետ


Նիդերլանդների Ամստելվենի (Gemeente Amstelveen) քաղաքապետարանը հայ-հոլանդական Bright Future կազմակերպության նախագծերի ներկայացման համար համապատասխան  հարթակ է տրամադրել:  Տեսանյութում  կազմակերպության տնօրեն Մարիամ Կիրակոսյանը պատմում է իրենց ընթացիկ և ապագա ծրագրերի մասին: 

Հիշեցնենք, որ Bright Future հասարակական կազմակերպությունը  Երիտասարդների փոխանակման և Համերաշխության տարբեր միջազգային ծրագրեր է իրականացրել՝  այդ թվում Եվրոպական Միության  և միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ:


Bright Future Foundation

Bright Future Foundation's advisory board was honored to be invited to the second event  of AMSTELVEEN CONNECT@, organized by Municipality of Amstelveen (Gemeente Amstelveen).  

Bright Future's director Marisha was invited to represent the organisation's projects. She talked also about Bright Future's various international Youth Exchange and Solidarity projects, being implemented under the European Union in cooperation with local and international partners. As well - about International Storytelling & Crafting fun activities, being implemented by Bright Future Foundation under Gemeente and in cooperation with great volunteers and partners (Solidarity Bridge Foundation) at de Bibliotheek Amstelland. 

The event was opened by the Major of Amstelveen Mr.Tjapko Poppens. In the frame of this amazing event old and new partners, representing different big and small organisations in Amstelveen and in neighboring cities had space to meet and brainstorm on different social topics. Among them were Bright Future's great partners  Participe Amstelland, Buurtkamer Keizer Karelpark, De Bibliotheek Amstelland , @ACCESS, Solidarity Bridge Foundation and others.    

VIDEO: https://youtu.be/GQhiAL8nxsc 

More information and photos here: https://www.brightfuturenl. com/post/amstelveen-connect- municipality-2-nd-event
No comments:

Post a Comment