The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Saturday 2 March 2019

«Դռները բացեք, գարուն է գալիս...»


 


Գարնան առաջին կիրակին, մարտի 3-ին, Ալմելոյի «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց» կիրակնօրյա դպրոցը ժամը 10:30 - 12:30 իր դռներն է բացում բոլորի առջև, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ դպրոցի առօրյային և ուսուցման ծրագրերին։
Միաժամանակ կազմակերպված է աշակերտների կատարած նկարչական աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք, որի հասույթը աշակերտների խորհրդի որոշմամբ կօգտագործվի բարեգործական նպատակով։
Համեցեք մասնակցելու։

"OPEN DE DEUREN, DE LENTE KOMT..."
Op zondag 3 maart zal de Sint Mesrop Mashtots Zondagsschool in Almelo van 10:30 tot 12:30 zijn deuren openen voor iedereen, die kennis wil maken met het dagelijks leven en de programma's van de school.
Tegelijkertijd wordt een tentoonstelling met schilderwerken van leerlingen gehouden, waarvan de opbrengst door de leerlingenraad wordt besteed voor de goede doelen naar eigen keuze.
Wees welkom!

Սվետլանա Անդրեսյան
ԱլմելոNo comments:

Post a Comment