The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Tuesday 29 September 2020

Constaterende dat het conflict tussen Armenié en Azerbeidjan over Nagorno-Karabach is opgelaaid

 


‎Inge Drost‎ /նիդ.օրագիր-Vereniging Abovian

29 сентября 2020 г.

In het debat van 28 september in de Tweede Kamer, waarin eigenlijk Rusland op de agenda stond, bleek, dat het voor de Nederlandse regering op dit moment not done is uit te spreken, dat Azerbeidzjan de aanval is begonnen. Dat was te merken bij de behandeling van de ingediende moties.

Zoals Minister Blok zei, het moet “evenwichtig” zijn, “beide partijen” moeten dit en “beide partijen” moeten dat.  


Terwijl in veel situaties de regering heel snel schijnt te weten, wie als schuldige aan moet worden gewezen, hebben ze hier, na 1 dag oorlog, hard bewijs voor nodig. Dit terwijl alles al overduidelijk wijst op Azerbeidzjan als agressor.

Vandaag zullen we in de demonstratie op het Plein als de Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO), dat zijn de organisaties die deel uitmaken van de FAON en de organisaties die deel uitmaken van Hay Tad, een petitie aanbieden, met al onze punten over wie is aangevallen en wat we van de Tweede Kamer vragen. Daarbij zullen wij ook in direct contact met Kamerleden onze diepe zorgen uitspreken over de situatie, die zoals iedereen weet, niet opgelost zal worden met vage uitspraken.

Wordt vervolgd, want er komt binnenkort weer een debat.

INGEDIENDE MOTIES

1.Motie van Helvert

Het lot van de motie van Martijn van Helvert is nog onduidelijk. Hij gaat zijn motie proberen te veranderen, want zoals die nu luidt, en waarvoor jullie logischerwijs hulde uitspreken, heeft de Minister gister ontraden, omdat hij dus niet neutraal genoeg is geformuleerd; zo wordt hij waarschijnlijk niet aangenomen en dat wil van Helvert niet. De motie is medeondertekend door Voordewind (CU) en van der Staaij (SGP)

Wat zegt motie van Helvert, zoals ingediend:

-Constaterende dat de EU-gesprekken voert met Azerbeidzjan over het versterken van het partnerschaps- en samenwerkingsverband en een relatie onderhoudt als onderdeel van het Oostelijk partnerschap, 

-Verzoekt de regering er tijdens de aanstaande Top voor te pleiten in de conclusies op te nemen om tot een onmiddellijk staakt het vuren te komen en dat partijen terugkeren naar onderhandelingstafel onder verantwoording van de OVSE,

-Verzoekt de regering als onderdeel van deze oproep Azerbeidzjan een ultimatum te stellen en indien nodig onderhandelingen tussen de EU en Azerbeidzjan over economische samenwerking op te schorten, evenals de steun dat verstrekt wordt vanuit het Oostelijk Partnerschap,

2. Motie Voordewind

De motie van Joel Voordewind, zie hieronder, heeft wel een “evenwichtige” formulering wat betreft “beide landen”, maar wel wordt in een volgende alinea met de vinger naar Turkije gewezen wat betreft inmenging; deze motie heeft de Minister niet ontraden en gaat het dus waarschijnlijk wel halen 

Deze motie is ook ondertekend door van der Staaij (SGP), van Helvert CDA), Karabulut (SP) en van den Nieuwenhuijzen (GL).

Wat zegt motie van Voordewind?

-Constaterende dat het conflict tussen Armenié en Azerbeidjan over Nagorno-Karabach is opgelaaid

- Verzoekt de regering dit conflict zo snel als mogelijk te agenderen in relevante gremia NAVO, OVSE, EU en te pogen om tot een zo breed mogelijke oproep te komen van de EU om tot een staakt het vuren te komen tussen Azerbeidzjan en Armenié en terug te keren naar de onderhandelingstafel middels het Minsk-proces/OVSE;

-verzoekt tevens de regering in alle relevante gremia Turkije en andere staten op te roepen zich te onthouden van elke vorm van inmenging in het nu oplopende conflict in Nagorno Karabach

No comments:

Post a Comment