The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Wednesday 27 January 2021

Անկարգություններ Նիդերլանդներում թագաժահրի խիստ կանոների համար


Հոլանդական ոստիկանությունը  օգնություն է ուզում, երբ սկսվեն նոր անկարգություններ

Նիդերլանդների ոստիկանությունը խորհրդակցում է բելգիացի և գերմանացի գործընկերների հետ, թե արդյոք նրանք կարող են օգնել հոլանդական ME- ին (շարժական ստորաբաժանման հատուկ ուժեր ոստիկանությունում), եթե նոր անկարգություններ սկսվեն: Այս մասին երեքշաբթի երեկոյան ասել է Նիդերլանդների ոստիկանության պետ Վիլեմ Ուոլդերսը ՝ Op1 հեռուստատեսային ծրագրում:


Լուսանկարները վերցված են

hln.be/, vrt.be/vrtnws/nl/,telegraaf կայքերից

No comments:

Post a Comment