The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Friday 22 January 2021

Hoe overleef je de coronamaatregelen


De coronamaatregelen liegen er niet om, het wordt steeds lastiger om in vrijheid te leven in het ooit zo vrije Nederland. Maar wees niet getreurd want er zijn wat juridische weetjes die je kunnen helpen om toch in vrijheid te kunnen bewegen. Hieronder enkele maatregelen en je rechten. 

Huisbezoek 

Stelling: Een x aantal mensen thuis uitnodigen is niet toegestaan – Onwaar 

Art.58G lid 1 Wet Publieke Gezondheid. 

In deze wet wordt enkel gesproken over groepvorming buiten. De woning wordt specifiek buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat jij zoveel mensen thuis mag uitnodigen als je wilt, zolang je maar geen overlast veroorzaakt. Indien de politie toch aan de deur komt, mogen ze niet binnen komen zonder jouw toestemming (art. 2 Algemene Wet). Ze mogen alleen naar binnen zonder huiszoekingsbevel als er op dat moment sprake is van een noodsituatie (bijvoorbeeld dat er iemand wordt vermoord of iemand op sterven ligt).  

Ondernemers  

Op 20 januari zijn vele ondernemingen open gegaan, omdat ze anders failliet zouden gaan. Wil je je onderneming openen, maar ben je bang voor de dreigementen vanuit de overheid? Er is een extensieve toolkit die je hierbij helpt, bekijk deze (bron 1) onderaan dit artikel. Er is ook een toolkit voor particulieren.  

En voor de liefhebber is er ook nog een gratis en vrijblijvende zoom-info-cursus te volgen bij www.krachtigeondernemers.nl. 

Onrechtmatige coronawet 

De coronawet is niet ondertekend, dus het is niet rechtsgeldig (art. 47 Grondwet). Dat betekent dat, wanneer er boetes worden uitgeschreven, deze niet gegrond zijn. Wanneer een boete wordt betaald, wordt in principe schuld bekend. Als je niet eens bent met een boete dien je in beroep te gaan. Hulp hierbij is te vinden op de website van burgerfront.nl. 

Ook niet geheel onbelangrijk om te weten is het feit dat de coronawet is gebouwd op een virus waarvan het echte bestaan wetenschappelijk niet is aangetoond. Het is nog nooit onder de microscoop vastgelegd. Dus mocht je al een boete krijgen dan moet de overheid eerst het bestaan van het coronavirus op een wetenschappelijke manier kunnen aantonen.  

Mondkapjes verplichting 

Stelling: De mondkapjesplicht geldt op alle overdekte openbare of publiek ruimtes. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis, in ziekenhuizen en winkels – Onwaar     

    -Mondkapjesplicht geldt alleen binnen publieke/openbare ruimtes.  

    -Een publieke of openbare ruimte ruimte is een locatie die wordt betaald door de overheid –Zowel binnen als buiten; een weg, stoep, plein, sommige parkeerplaatsen. 

     -LET OP: Op Rijksoverheid wordt gesproken over winkels. Dit is onwaar en daarmee dwaling en onrechtmatig. De winkel is eigendom van de winkelier of de huur wordt betaald door de winkelier en niet door de overheid dus deze heeft het eigendomsrecht of huurrecht. Dus de winkelier beslist zelf wat diegene in diens winkel doet. Hetzelfde geldt voor horecagelegenheden (Bron 2 uitspraak voorzieningenrechter).  

Mondkapjesplicht de Nederlandse Orde van Advocaten en de grondwet 

Niemand, ook de overheid niet, mag jou dwingen iets wel of niet te dragen in Nederland (art. 10 lid 1 Grondwet) (bron 3 NOvA en 4 NOS). 

Uitzondering op mondkapjes “plicht” 

Wanneer je ernstig ontregeld raakt door het dragen van een mondkapje, val je onder de uitzonder van de coronawet (Art.2.4a, coronawet). Wanneer je een winkel of andere ruimte binnengaat, mag er niet worden gevraagd naar de reden waarom je onder de uitzondering valt. Er kan namelijk gevraagd worden naar je medische gegevens, maar dat is niet toegestaan. Dit wordt beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wel is met klem aan te raden om dit gesprek respectvol en vriendelijk te laten verlopen. Een vrijstellingspas is onderaan dit document te vinden (bron 5). 

Discriminatie  

Wordt je ergens niet toegelaten omdat je geen mondkapje draagt en andere mensen met kapje worden wel toegelaten? Dan maakt die organisatie zich schuldig aan discriminatie, dat is strafbaar (bron 6 Burgerfront). Hier kun je melding van doen bij onder andere www.radar.nl. 

Slotwoord 

Met het bovenstaande hopen we je wat handvatten gegeven te hebben die ondersteunen om in de eigen kracht te staan. Wel wensen we nogmaals te benadrukken om de gesprekken die zouden kunnen voortvloeien, ten allen tijde vanuit respect en in vriendelijkheid te doen. Vaak doen mensen gewoon wat ze is opgedragen en iets met een glimlach zeggen op een aardige wijze, draagt bij aan een prettiger dialoog. 

Voor verder advies gratis en vrijblijvende info via www.krachtigeondernemers.nl of www.burgerfront.nl.  

Dit artikel is opgesteld door middel van openbare informatie, verwarring hierover is niet de aansprakelijkheid van de auteur. 

Verwijzingen en bronnen 

Bron 1 Toolkit wij zijn open: https://www.burgerfront.nl/toolkit-wij-zijn-open/amp/ 

Bron 2 Uitspraak voorzieningenrechter: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:5688 

Bron 3 NOvA: https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1385930174447027674 

Bron 4 NOS: https://nos.nl/artikel/2342362-deskundigen-verplicht-dragen-mondkapje-is-wettelijk-niet-mogelijk.html 

Bron 5 Vrijstellingspas: https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf 

Bron 6 Burgerfront: https://www.burgerfront.nl/mondkapjes-verplichting-deel-2-discriminatie/ 

Mariam  KLYAN
Նյութը գրվել է Եվրոմիության «Solidarity corps» «Աջակցիր թերթին» նախագծի շրջանակում

Հ.Գ.-«Նիդ.օրագրի կողմից»- Արդեն եկրորդ տարին է ապրում ենք կորոնավիրուսի պատճառած անհամարություններով։ Ինչպե՞ս  պահպանել օրենքները, զերծ մնալ այն խախտելուց, միևնույն ժամանակ տանելի դարձնել կորոնավիրուսի անհարմարությունները։ Այս խնդրի վերաբերյալ  իր հետազոտությունն է կատարել երիտասարդ լրագրող Մարիամ Քլյանը։ 

Հեղինակի այս մոտեցումը պարտադիր օրենքի ուժ չունի և  արտացոլում է հիմնական օրենքների համադրմամբ հեղինակի անձնական դիրքորոշումը։ 

Հիշեցնենք, որ յուրաքանչյուր անհատ ինքն է պատասխանատու կորոնավիրուսի կանոնների պահպանման և կանխարգելման համար։ 

No comments:

Post a Comment