The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Wednesday 27 January 2021

Տարեցների համար նվազագույն թվային (digital) գիտելիքների իմացություն

Կոնորավիրուսյան ժամանակաշրջանում թիրախային տարեց խմբի համար առավել կարևոր են դարձել նվազագույն թվային (digital) գիտելիքների իմացությունը՝ առցանց գնումներ, բարեկամների և ընկերների հետ առցանց շփում և այլն։ Նիդերլանդներում ապրող մեր տարեցների կյանքը մի փոքր դյուրին դարձնելու համար հոլանդական «ԼՈՒՍԱՎՈՐ ԱՊԱԳԱ» (Bright Future Foundation) ՀԿ կամավորների կողմից նախաձեռվել է մի SOLIDARITY նախագիծ, որի շրջանակներում մասնակից տարեցները կտիրապետեն ու կկատարելագործեն իրենց թվային գիտելիքները։ 

Նախագիծն իրականացվում է Եվրոմիության SOLIDARITY CORPS ծրագրի շրջանակներում։ «ԼՈՒՍԱՎՈՐ ԱՊԱԳԱ» ՀԿ կհամագործակցի նաև Particip Amstelveen կազմակերպության հետ։ Այս հրաշալի և արդիական նախագիծը կգործի 12 ամիս։


No comments:

Post a Comment