The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Thursday 8 October 2020

Armeense gemeenschap houdt “Stille Wacht” bij Tweede Kamer

 Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO)

FAON: Federation of Armenian Organisations in The Netherlands
Nederlands Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie - Հայ Դատ
Armeense gemeenschap houdt “Stille Wacht” bij Tweede Kamer
Kamer neemt moties aan over Nagorno-Karabach
Azerbeidzjan gebruikt clusterbommen
Den Haag, 8 oktober 2020 – Terwijl Nagorno-Karabach totaal wordt verwoest door Azerbeidzjan, geholpen door Turkije en jihadistische huurlingen, met o.a. gebruik van clusterbommen, houden Armeense Nederlanders dagelijks een stille wacht plaats op het Plein in Den Haag, om hier aandacht voor te vragen. Met borden en flyers wordt gewezen op de humanitaire ramp die begonnen is in dit gebied.
De Nederlandse politiek kon zich in het debat van 6 oktober, ter voorbereiding van de vergadering van Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU a.s. maandag, verenigen op 3 moties.
Zo werd op voorstel van mevrouw Karabulut van de SP een motie aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd de oorlogstaal van Turkije te veroordelen en dit land in EU-verband op te roepen zich in te spannen voor een staakt-het-vuren en onderhandelingen.
Op voorstel van de heer van Helvert (CDA) en de heer Voordewind (CU) is de regering tevens opgeroepen om binnen de OVSE te pleiten voor een onderzoek naar buitenlandse inmenging in de regio Nagorno-Karabach.
De Kamer geeft in de motie als aanleiding hiervoor aan, dat uit informatie van de Franse en Russische inlichtingendiensten blijkt dat Turkije Syrische jihadisten naar de betwiste enclave Nagorno-Karabach stuurt. De Kamer constateert dat ook vele andere bronnen, waaronder persbureau Reuters en de Britse krant The Guardian, melding maken van een grootschalige, door Turkije gefaciliteerde troepenverplaatsing van Syrische rebellen naar Azerbeidzjan.
Voorts wordt in de motie van Voordewind (CU) en van Helvert (CDA) de regering gevraagd om binnen de NAVO-Raad expliciet Turkije aan te spreken op niet-inmenging in het conflict in Nagorno-Karabach. Turkije en Azerbeidzjan houden zich, aldus de Kamer, niet aan de oproep van de VN-Veiligheidsraad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de vijandelijkheden te beëindigen.
Alle drie de moties zijn vrijwel unaniem aangenomen, alleen de fractie van Denk stemde tegen.
Daags tevoren werden al twee eerder ingediende moties aangenomen. In de motie van de Kamerleden van Helvert (CDA), Voordewind (CU) en van der Staaij (SGP) is de regering opgeroepen er tijdens de aanstaande EU top voor te pleiten om in de conclusies van die top de noodzaak op te nemen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en de terugkeer van partijen naar de onderhandelingstafel onder verantwoordelijkheid van de OVSE.
In motie Voordewind (CU), medeondertekend door van Helvert (CDA), Karabulut (SP), van der Staaij (SGP) en van der Nieuwenhuijzen (GL) werd de regering gevraagd in alle relevante gremia, zoals de NAVO, OVSE en EU, Turkije en andere staten op te roepen zich te onthouden van elke vorm van inmenging in het nu oplopende conflict in Nagorno-Karabach.
#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ #StrongArtsakh #StopAzerbaijaniAggression
#StopAliyev #NKPeace

No comments:

Post a Comment