The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Tuesday 6 October 2020

Դեն Բոս քաղաքի Հայ Առաքելական Եկեղեցի էին եկել տեղի տարածաշրջանի մտահոգ հայեր
Դեն Բոս քաղաքի Հայ Առաքելական Եկեղեցի էին եկել տեղի տարածաշրջանի մտահոգ հայեր, ովքեր դրամահավաքի տարբեր առաջարկներ արեցին` օգնելու համար պատերազմի մեջ հայտնված Արցախին: Պատմում է տեղի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Արմեն քահանա Մելքոնյանը:

 

No comments:

Post a Comment